Suvat Parin

Dilencilik Yoksulluk İlişkisi

Tarih: 20.04.2018 12:32

Dilencilik nedir? Dilencilik olarak ifade bulan davranış biçimi, yoksulluğun geniş coğrafyasında asli bir unsur mudur yoksa yoksulluğun toplumca pozitif çağrışımlara sahip veçhesini kullanan yoksulluk dışı bir kategori midir? Temsil ettiği yoksulluk biçimini söz ve davranış kalıplarıyla toplumun algı sahasına taşıyarak pozisyonunu meşrulaştırmaya çalışan dilenci/dilencilik, yoksulluk alanında hayatiyet bulan bir dublörlük biçimi midir? Sosyo-ekonomik açıdan monolitik bir gövdeden mi oluşmaktadır? Dilenciliğin toplumsal, ekonomik ve dinsel zeminle ilişkisi nasıl formüle edilebilir? Bu çalışmanın amacı, yoksulluk algımız içine yerleşen toplumsal, dinsel ve vicdani etkenlerle desteklenerek varlığını sürdüren dilenciliğin yukarıda belirtilen sorular ışığında yoksulluk sınırları/halleri içindeki konumunu ya da kimliğini İstanbul örneğinde elde ettiğimiz veriler ışığında sorgulamaktır. Dilenciliğin yoksulluk dünyasından devşirdiği söz ve pratiklerle iç içe geçmiş pozisyonunu, yoksulluk evreninin barındırdığı donelerle karşılaştırarak vuzuha kavuşturmayı hedefleyen bu çalışma söz konusu hattaki belirsizliğe açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.

Yorum Yazın

Yorumlar

    İlk yorumu siz yapın